Kepaniteraan Pidana

PLT PANITERA MUDA PIDANA

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

 • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 • pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 • pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 

NI WAYAN MURTI, S.H. (PANITERA PENGGANTI)

TUGAS POKOK

 • Melaksanakan tugas - tugas sebagai Panitera Pengganti ;

TUGAS TAMBAHAN

 • Menerima berkas perkara Pidana Biasa Anak;
 • Menginput berkas perkara Pidana Biasa Anak pada SIPP;
 • Menginput Barang Bukti Pidana Anak pada SIPP ;
 • Menerima dan melengkapi berkas lalu lintas dari Penyidik ;
 • Menginput perkara lalu lintas dalam SIPP;
 • Menyerahkan berkas lalu lintas pada KPN dan Panitera untuk mendapatkan Penetapan Hakim dan PP yang menangani perkara lalu lintas ;
 • Menyerahkan berkas perkara lalu lintas kepada Hakim dan PP yang telah ditetapkan untuk disidangkan ;
 • Mengirim berkas lalu lintas kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi ;
 • Menginput Penahanan dalam SIPP ;
 • Mengisi Register Penahanan ;

 

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H., M.Hum. (PANITERA PENGGANTI)

TUGAS POKOK

 • Melaksanakan tugas - tugas sebagai Panitera Pengganti ;

TUGAS TAMBAHAN

 • Menerima berkas perkara Pidana Biasa, menginput berkas perkara Pidana Biasa pada SIPP;
 • Meminta dan membuat Penetapan Hakim pada KPN ;
 • Meminta Penenunjukan PP pada Panitera, dan Hari sidang dari Hakim;
 • Menyerahkan berkas Pidana Biasa pada Hakim / PP yang telah ditunjuk;
 • Menginput Barang Bukti Pidana Biasa dalam SIPP ;
 • Meregister Perkara Pidana Biasa pada buku register.
 • Meregister Barang Bukti Pidana Biasa dalam Register Barang Bukti ;
 • Minutasi berkas ke Kepaniteraan Hukum.

 

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H. (PANITERA PENGGANTI)

TUGAS POKOK

 •  Melaksanakan Tugas-tugas sebagai Panitera Pengganti

TUGAS TAMBAHAN

 • Mengisi Register Penggeledahan.
 • Membuat Penetapan Penyitaan ;
 • Membuat Penetapan Diversi dari Penyidik dan PU ;
 • Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik dan Penunjuk Umum ;
 • Menginput Praperadilan Pada SIPP
 • Mengisi Register Pra Pradilan.
 • Menerima dan menginput upaya Hukum ( Banding, Kasasi, PK dan Grasi )  pada SIPP ;
 • Meregister Perkara Hukum ( Banding, Kasasi, PK dan Grasi) dalam buku Register

 

MAHESWARA PERBAWA SUKAWATI, S.H. (KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN)

TUGAS POKOK

 •  Menerima, Mencatat dan meregistrasi perkara

TUGAS TAMBAHAN

 • Membuat Akta Banding, Kasasi, PK dan Grasi.
 • Menerima berkas penahanan dari Penyidik dan penahanan dari Kejaksaan
 • Membuat laporan perkara bulanan

 

GEDE ARSA WIGUNA

TUGAS POKOK

 • Menyusun laporan perkara sesuai dengan yang telah terimput dan ditangani Majelis Hakim;
 • Membuat laporan bulanan lalu lintas ke Kepaniteraan Hukum;
 • Membuat laporan Hawasbid bagian Pidana;
 • Membuat Laporan Pengawasan PTSP Pidana;
 • Membuat Laporan Bulanan bagian Pidana.