Kepaniteraan Perdata

PANITERA MUDA PERDATA

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

TUPOKSI

 • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 • pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 • pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
 • mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 

NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H. (PANITERA PENGGANTI)

TUGAS POKOK

 • Melaksanakan tugas - tugas sebagai Panitera Pengganti ;

TUGAS TAMBAHAN

 • Membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
 • Petugas Meja II.
 • Mencatat perkara permohonan, gugatan pada register.
 • Melengkapi berkas perkara perdata permohonan, gugatan yang baru masuk.
 • Minutasi berkas perkara perdata permohonan, gugatan,  perlawanan, gugatan sederhana.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitera Muda Perdata.

 

ANAK AGUNG GDE BAGUS PURNAWAN.  ( JURU SITA )

TUGAS POKOK

 • Melaksanakan tugas - tugas sebagai Juru Sita ;

TUGAS TAMBAHAN

 • koordinator delegasi.

 

IDA BAGUS DONY PRAWITA, A.Md., S.H. (JURUSITA )

TUGAS POKOK

 • Melaksanakan tugas - tugas sebagai Jurusita Pengganti ;

TUGAS TAMBAHAN

 • Petugas Meja e-Court.
 • Membantu Petugas Meja III.
 • Menjilid berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan ke Bagian Hukum.
 • Membuat Laporan Eksekusi dan Keadaan Perkara Perdata.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitera Muda Perdata.
 • Membantu Kasir Perdata
 • Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Pada Buku Jurnal Keuangan
 • Melaksanakan Pemberian Penomoran Pada Berkas Perkara
 • Melaksanakan Penyetoran PNBP Perkara pada Bendahara Penerimaan

 

I NYOMAN REDA ATIPRANATA, A.Md.  (PENGELOLA PERKARA)

TUGAS POKOK

 • Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data perkara.
 • Menyajikan statistik perkara.
 • Menyusun dan mengirimkan laporan perkara.
 • Menata, menyimpan dan memelihara arsip perkara.
 • Melaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
 • Menyiapkan, mengelola dan menyajikan bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

 

GUSTI AYU MADE DITA PRATIWI, A.Md. (PENGELOLA PERKARA)

TUGAS POKOK

 • Menerima kwitansi panjar perkara untuk Biaya Proses dari Pemohon maupun Penggugat.
 • Memberikan penomoran pada berkas perkara permohonan, gugatan maupun upaya hukum.
 • Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang denagn tertib di buku Jurnal.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitera Muda Perdata.

 

NI KADEK PURNAMASARI (PPNPN)

TUGAS 

 • Petugas Meja E-Court;
 • Membantu Membuat Laporan Mediasi;
 • Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitera Muda Perdata.